Partileder Audun Lysbakken og SV går imot regjeringens forslag til at det skal bli dyrere med elbil. SV ønsker motsatt, at det skal bli dyrere med dieselbiler og vil de kommende dagene og ukene presse regjeringen på dette i statsbudsjettet for 2023. Foto: Sosialistisk Venstreparti
Partileder Audun Lysbakken og SV går imot regjeringens forslag til at det skal bli dyrere med elbil. SV ønsker motsatt, at det skal bli dyrere med dieselbiler og vil de kommende dagene og ukene presse regjeringen på dette i statsbudsjettet for 2023. Foto: Sosialistisk Venstreparti

Er det greit at SV presser regjeringen til å gjøre dieselbiler dyrere og elbiler billigere?

SV krever i alternativ til statsbudsjett at det blir dyrere både å kjøpe og å bruke dieselbil, og motsatt billigere for elbil. Både bensin og dieselprisene skal opp i tillegg til avgifter på kjøretøy (1 krone dyrere diesel). Dette er SV`s klimaprofil som Vedum kan bli presset til å godta. Hva mener du, bør han gi etter for dette presset i dagene og ukene fremover, eller bør heller han og Regjeringen søke samarbeid med Høyre med deres særkrav? Kryss av i målingen nedenfor.

SV la i dag sitt forslag til alternativt statsbudsjett og skal de kommende ukene forhandle dette med Regjeringen. SV vil ha en tydeligere miljøprofil, og gjøre det dyrere med fossile biler både ved anskaffelse og bruk. Det vil henge høyt for SV å få gjennomslag for dette, og å flytte avgifter som er foreslått på elbiler i over til fossilbiler og da særlig dieselbiler.

For at vi skal nå klimamålene våre, må miljøavgiftene økes slik at det blir dyrere å forurense skriver SV. Videre at engangsavgiften på fossile biler vil bli krevd økt, for å sikre at flere velger å kjøpe elbil, samtidig som vSVgår imot regjeringens forslag om ny engangsavgift for elbil.

Regjeringen har foreslått omregistreringsavgift og økte engangsavgifter så som vektavgift for elbiler. Dette vil ikke SV ha noe av, og ber om at Vedum i stedet legge mer avgifter på diesel- og bensindrevne biler, særlig førstnevnte. Blant annet skal disel bli 1 krone dyrere og Regjeringens forslag til 25 øre reduksjon på bensin skal reverseres.

Det fremgår videre av SV`s forslag, at landet må fase ut fossilt drivstoff på vei, sjø og skinner. Det er stadig flere elektrisk drevne ferger i trafikk, og det samme gjelder nullutslippslastebiler og -anleggsmaskiner. Gjennom regler, avgiftspolitikk og støttetiltak vil vi fremskynde omstillingen av transportsektoren ti nullutslipp. Elektriske biler må være utgangspunktet både som privat- og varebil. For at elbiler skal kunne være et aktuelt alternativ, må ladestrukturen være godt utbygd over hele landet, og avgiftene må sørge for at elbilene har et konkurransefortrinn fremgår det av forslaget.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Det fremgår også av at SV vil gjøre det mer lønnsomt med elbil som firmabil enn det Vedum legger opp til i budsjettet.

Det fremgår derimot ikke hvordan hele bilparken skal få strøm om alle skulle fulgt forslaget, og i 2023 kuttet ut fossilbil og i stedet valgt å bruke strøm.

Det er som kjent begrensninger både i strøm- og nettkapasitet her i landet. Statnett jobber på spreng for å gjøre dette bedre. Tidsperspektivet til Statnett er imidlertid frem til 2030, og ikke 2023 slik SV synes å legge opp til.