Expensive energy and power consumption concept. Coins in front of electricity meter. 3D rendered illustration.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Lav døgnpris i Sør-Norge også onsdag – 42 øre/kWt

Den lave strømprisen fortsetter også i morgen. Da blir den gjennomsnittlige døgnprisen 42 øre/kWt før moms og nettleie.

Det milde været med mye nedbør og en del vind samt lav gasspris gjør at strømprisen fortsetter å være lav også i morgen. Da blir gjennomsnittsprisen for døgnet 42 øre/kWt før moms og nettleie. I Midt-Norge og Nord-Norge blir den tilsvarende ca. 30 og 18 øre/kWt.

Dette er betydelig lavere strømpris enn i Storbritania og Tyskland, hvor prisen blir ca. tre ganger så høy. Du kan se oversikt over strømprisene i Europa i morgen her.