Det har gått opp et grønt lys for LO`s sjeføkonom. Norges Bank kan bare la være å sette opp renta mer, så kan vi heller godta at de høye strømprisene fortsetter i Sør-Norge, slik at vi kommer gjennom det grønne skiftet.
Det har gått opp et grønt lys for LO`s sjeføkonom. Norges Bank kan bare la være å sette opp renta mer, så kan vi heller godta at de høye strømprisene fortsetter i Sør-Norge, slik at vi kommer gjennom det grønne skiftet. FOTO: Getty Images/iStockphoto

LO-sjef mener Sør-Norge bør godta høye strømpriser for det grønne skiftets del

Kontroversiell påstand fra LO`s sjeføkonom. Han mener tilsynelatende at det er ok med høye strømpriser for husholdninger og bedrifter som sliter i Sør-Norge, slik at verden kan komme gjennom det grønne skiftet. Hva mener du, er det rimelig at Sør-Norge har skyhøye strømpriser for å komme gjennom det grønne skiftet eller finnes det bedre løsninger? Du kan si hva du mener nedenfor.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO sier til Finansavisen at vi må akseptere høye strømpriser og påfølgende inflasjon om vi skal komme gjennom det grønne skiftet. Han mener derfor at Norges Bank bør korrigere hvilken inflasjon renten skal styres mot, og bruker høye strømpriser som eksempel på hva som heller bør godtas for det grønne skiftets del.

– En av de viktigste mekanismene det grønne skiftet virker gjennom er prisene på energi. Dette skiftet er vanskelig å gjennomføre hvis man ikke lar prismekanismene få virke. Et mål for total inflasjon på 2 prosent, blir vanskelig å nå med de høye energiprisene og annen høy, importert inflasjon som det grønne skiftet krever. Da blir det nesten bare lav lønnsvekst som kan kompensere for dette, sier Bjørnstad til avisen.

Bjørnstad ønsker debatt om temaet og det er bra, for hittil har myndighetene stort sett pekt på krigen i Ukraina som den vesentligste årsak til de høye energiprisene. Det kan imidlertid være grunn til å mistenke at Bjørnstad ikke har satt seg tilstrekkelig grundig inn i fakta, herunder fått med seg for eksempel at det bare er i Sør-Norge prisene er ekstremt høye og ikke i resten av landet. Eller så har han overfokusert så mye på den varslede renteøkningen til Norges Bank, at han har glemt alt annet.

Han må også ha oversett at det allerede er høye renter og dyre matvarer over hele landet, og den vesentligste belastningen for mange er nettopp strømregningen som han peker på. En SIFO-rapport kunngjort for noen uker siden, viste at det i august i år var 130.000 husholdninger bestående av flere personer, som nå er i «alvorlige økonomiske vanskeligheter. Ytterligere 280 000, eller 11 prosent, sliter økonomisk». I følge SIFO er dette «en dobling fra året før». SIFO opplyser også at «andelen økonomisk trygge hushold falt fra to tredjedeler til i underkant av 50 prosent for første gang siden vi (SIFO) begynte å måle økonomisk trygghet».

Det er ikke særlig bedre for næringslivet i Sør-Norge. De siste ukene har stadig flere lagt ned og det pekes på de høye strømprisene.

Bjørnstads uttalelse til Finansavisen kan vanskelig tolkes på annen måte enn at han som LO-sjef for økonomispørsmål synes det både er greit og nødvendig at strømprisene fortsetter å være høye for de som bor eller driver bedrift i Sør-Norge. Det er mildt sagt kontroversielt. Eventuelt har han ikke tenkt over uttalelsen som egentlig var rettet mot Norges Bank og varsel om ytterligere dobbel renteøkning som nevnt. Nå bør kanskje både han og LO klargjøre hva LO mener om strømprisene i Sør-Norge fremover.