Ni kunder av nettselskapet Elvia er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale 700.000 kroner hver i saksomkostninger og ble ikke hørt med at de har rett til å fortsette med den gamle analoge strømmåleren du ser på bildet over. De må etter lagmannsrettens avgjørelse også godta at Elvia gis adgang til boligen for å sjekke måleren.
Ni kunder av nettselskapet Elvia er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale 700.000 kroner hver i saksomkostninger og ble ikke hørt med at de har rett til å fortsette med den gamle analoge strømmåleren du ser på bildet over. De må etter lagmannsrettens avgjørelse også godta at Elvia gis adgang til boligen for å sjekke måleren. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Må betale 700.000 kroner hver og godta AMS-måler om skal ha strøm

De 9 som saksøkte nettselskapet Elvia fordi de fikk stengt av strømmen etter at de nektet installering av AMS-måler, er nå dømt også i lagmannsretten til godta installeringen om de vil ha strøm. Samtidig har nå prisen for hver av de ni saksøkerne steget til ca. 700.000 kroner i form av saksomkostninger.

Borgarting lagmannsrett avsa dom denne uka i saken om stenging av strøm etter nektelse av installering av AMS-målere. De ni ankende strømkundene som motsatte seg installering, ble også i lagmannsretten dømt til å godta installasjonen om de ønsket strømtilførsel. I tillegg steg nå prisen for slik installasjon for hver av dem, til ca. 700.000 kroner i form av egne og idømte saksomkostninger.

Hovedspørsmålet i saken var om de ni nettkundene av Elvia kunne kreve dom for at nettselskapet ikke var berettiget til å stenge strømtilførselen som følge av at de motsatte seg installasjon av avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

Lagmannsretten kom til at deres motarbeiding av målerbytte utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd i forhold til nettselskapet. Dette mente lagmannsretten gav Elvia rett til å stenge strømtilførselen i medhold av forbrukerkjøpsloven. Påstandene om helseskade var etter lagmannsrettens vurdering «åpenbart grunnløse».

Saken dreide seg også om spørsmålet om nettselskapet kunne kreve dom for at nettkundene har plikt til å gi uhindret tilgang til måleren for anlegget sitt. De ni påberopte seg blant annet både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, men ble heller ikke hørt med dette.

Det er en måned ankefrist. Det er ukjent om dommen blir anket videre til Høyesterett.