Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kunne foreslått å sette av 2 milliarder kroner i statsbudsjettet for å holde nettleien nede for strømkundene, slik Regjeringen har gitt uttrykk for at den vil gjøre. Det gjør han ikke og derfor øker nettleien med 2 milliarder kroner neste år. Stillbilde fra SP`videoarkiv.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kunne foreslått å sette av 2 milliarder kroner i statsbudsjettet for å holde nettleien nede for strømkundene, slik Regjeringen har gitt uttrykk for at den vil gjøre. Det gjør han ikke og derfor øker nettleien med 2 milliarder kroner neste år. Stillbilde fra SP`videoarkiv.

Nettleien økes med 2 milliarder kroner – tar med den ene hånda og gir med den andre

Regjeringen varslet nylig at nettleien ville gå ned men nå er det motsatt. Den vil neste år øke med inntil 2 milliarder kroner som skal belastes strømkundene.

I en pressemelding i dag opplyser Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at nettleien neste år vil øke med 2 milliarder kroner.

Bakgrunnen er at inntektsrammen for nettselskapene øker med ca. 9 milliarder kroner for 2023, hvorav strømkundene blir belastet med nevnte beløp. Årsaken opplyses å være økte strømpriser samt økte renter og investeringer.

Den totale inntektsrammen for neste år vil for nettleien være 28,3 milliarder kroner opplyses det i meldingen.

– Dette er den største oppgangen i varslet inntektsramme vi nok har gjort noensinne, forteller seniorrådgiver Hilde Marit Kvile i RME til Europower i dag.

RME bestemmer gjennom inntektsreguleringen hvert år hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap.

Regjeringens grep med å benytte flaskehalsinntekter til reduksjon av nettleien gjør at økningen blir betydelig lavere enn om dette ikke hadde blitt gjort. Uten denne muligheten ville økningen blitt ca. fire ganger så høy.

Regjeringen kunne imidlertid også bevilget penger for å holde nettleien nede med de varslede 2 milliardene, men dette er ikke gjort i forslag til statsbudsjett. Det betyr i realiteten at Regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre.