I morgen koster det bare ca 16 øre/kWt før moms for strøm i Sør-Norge, mellom kl. 02.00 og 04.00.
I morgen koster det bare ca 16 øre/kWt før moms for strøm i Sør-Norge, mellom kl. 02.00 og 04.00. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Nytt sjokkfall på strøm i Sør-Norge i morgen – 16 øre/kWt

Det var rekordfall på strømprisen fra i går til i dag, med 80 prosent nedgang. Nå viser foreløpige tall fra Nord Pool at prisen fortsetter nedover. Laveste pris i morgen blir bare halvparten av i dag. 16 øre/kWt. Dersom du plasserer strømforbruket på de billigste timene, kan du i morgen tjene penger på å bruke strøm.

Det er gledelige nyheter for Sør-Norge. Gårsdagens prisnedgang til i dag på strøm synker videre for i morgen. I morgen koster det bare 16 øre/kWt på det billigste mot ca. 30 øre/kWt i dag og gjennomsnittsprisen blir 71 øre/kWt før moms, dvs. bare ett øre over innslagspunktet for strømstøtte.

Den laveste prisen i morgen blir mellom kl. 02.00 og 04.00, og varierer da mellom 17 og 16 øre/kWt før moms. Den høyeste prisen er mellom kl. 17.00 og 19.00, og varierer da mellom 139 og 140 øre/kWt.

Dersom du plasserer det meste av strømforbruket på de billigste timene i morgen vil du kunne tjene penger på å bruke strøm, da du får strømstøtten beregnet ut fra gjennomsnittsprisen for døgnet.

Midt-Norge får ca. 10 øre lavere døgnpris i morgen og Nord-Norge det samme som i dag, hhv. ca. 40 og 18 øre/kWt.

Fulle gasslagre i Europa og mildt vær både i Europa og Norge en en medvirkende årsak til de lave prisene.

Prisene har ikke vært så lave siden november i fjor, om en ser bort fra februar i år.

I tillegg til prisene nevnt ovenfor kommer nettleie og påslag og eventuelle andre kostnader til strømleverandør.