Reguleringsmyndigheten for Energi skal ha tilsyn med 18 nettselskap og kontrollere om de utbetaler strømstøtte i samsvar med gjeldende regelverk.
Reguleringsmyndigheten for Energi skal ha tilsyn med 18 nettselskap og kontrollere om de utbetaler strømstøtte i samsvar med gjeldende regelverk. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Skal granske 18 nettselskaps håndtering av strømstøtten

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) vil nå undersøke 18 nettselskaper om de har håndtert utbetalingene av strømstøtten korrekt. Dette skriver VG i dag. De har fått informasjonen i en epost fra RME om saken.

Strømstøtten skal beregnes og utbetales i tråd med den midlertidige loven om strømstøtte.. Her fremgår det at nettselskapene hver måned snarest mulig skal oversende til RME en oversikt over stønadsbeløpene som er utbetalt til nettkundene og at RME kan kontrollere dette som tilsynsorgan.

Det er ikke opplyst at det er noen konkret grunn til tilsynet eller hvorfor det akkurat er respektive 18 som er valgt ut. Vi regner med at RME snarlig snarlig går ut med en pressemelding om hva tilsynet innebærer.

RME har i følge VG engasjert revisjonsselskapet KPMG til å undersøke strømstøtte-håndteringen hos selskapene. Både rutiner for internkontroll og dokumentasjon på hvilke målepunkt som er lagt til grunn blir gjennomgått. Herunder vil det bli kontrollert om noen har mottatt strømstøtte for hytter og fritidseiendom på uriktig grunnlag.

NVE meldte først at det kunne gis strømstøtte for hytter og fritidseiendom, for de som var folkeregistrert på slike eiendommer. Senere slo NVE retrett og gav kontrabeskjed. Den 30. september ble det gitt melding om at matrikkelen skulle være avgjørende for retten til strømstøtte, dvs. eiendommen må være godkjent til boligformål.