De fleste av landets strømselskap unnlater å følge de nye reglene Regjeringen har bestemt om markedsføring og sammenligning av strømavtaler de selger opp mot Forbrukerrådets strømportal. Illustrasjonsbilde
De fleste av landets strømselskap unnlater å følge de nye reglene Regjeringen har bestemt om markedsføring og sammenligning av strømavtaler de selger opp mot Forbrukerrådets strømportal. Illustrasjonsbilde FOTO: Getty Images

Omfattende lovbrudd hos strømselskapene

Bare 13 av 82 strømselskap har innrettet seg på de nye reglene som Regjeringen har vedtatt, og som blant annet innebærer at Forbrukerrådets strømportal skal oppgis som sammenligningsgrunnlag ved markedsføring av strømavtaler. De andre, blant annet Tibber, Motkraft og klarkraft gir blaffen i de nye reglene og bryter loven, til tross for at de markedsfører at de er blant de billigste leverandørene i dag.

I går trådte det i kraft nye regler for landets strømselskap men nesten ingen av strømselskapene har innrettet seg på reglene. Det fremstår som at de fleste gir blaffen i det Regjeringen har bestemt. Dette er lovbrudd og bør få konsekvenser. Forbrukertilsynet bør varsle kraftige dagsbøter til de som ikke vil innrette seg innen en svært kort frist.

De nye reglene innebærer innskjerping av kravene til tydeliggjøring av kommunikasjon mellom selskap og kunde, både ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleforholdet med hensyn til eventuelle endringer underveis. Samtidig er det innført plikt til å informere om sammenlignbare avtaler og priser hos andre strømselskap. Dette gis gjennom Forbrukerrådets egen strømportal strompris.no.

Reglene ble varslet for lang tid siden og selskapene har hatt godt tid til å forberede seg og å oppdatere nettsider og markedsføring.

Til tross for dette har bare 13 av 82 strømselskap som Europower har undersøkt merket de ulike strømavtalene de tilbyr med en link til Forbrukerrådet sin strømprisportal.

De 13 selskapene som har fulgt opp det nye regelverket og merket avtalene er først og fremst de store strømleverandørene og her finner en blant annet Fortum, Los, Norgesenergi, Fjordkraft, Skandia Energi og Glitre.

Tibber som også er blitt et av de store selskapene, fremgår imidlertid ikke på listen over aktører som har innrettet seg. Det samme gjelder selskapene Motkraft og Klarkraft som begge reklamerer for at de er blant de billigste selskapene i markedet. Slik markedsføring er nå ikke lenger tillatt uten å oppgi det konkrete sammenligningsgrunnlag.

Blant annet Motkraft har tidligere blitt ilagt bot på 400.000 kroner av Forbrukertilsynet for å markedsføre de er billigst uten å kunne dokumentere dette.