Sylvi Listhaug med appell på Eidsvollsplass foran Stortinget den 19. september under strømpris-demonstrasjon.  Nå vil hun at kraftprodusentene motsatt skal få beholde mer av milliardinntektene de får som følge av de høye strømprisene du og jeg betaler. Foto: Energinytt24
Sylvi Listhaug med appell på Eidsvollsplass foran Stortinget den 19. september under strømpris-demonstrasjon. Nå vil hun at kraftprodusentene motsatt skal få beholde mer av milliardinntektene de får som følge av de høye strømprisene du og jeg betaler. Foto: Energinytt24

Vil skjerme kraftprodusentene og heller ilegge vanlige folk mer skatt

Partileder Sylvi Listhaug i FrP går imot Regjeringens forslag til ekstraskatt (høyprisbidrag) på milliardinntektene til kraftprodusentene som følge av de skyhøye strømprisene. Alternativet er 7.000 kroner mer i skatt for hver nordmann svarer Vedum. Si nedenfor hva du mener er best, å ta gigantinntekter fra kraftprodusentene eller at du selv betaler 500 kroner mer i skatt hver måned.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får kjeft fra kraftlobbyen som nå også har fått med flere politikere på laget. Både partileder Audun Lysbakken som nå selv er blitt boligmillionær og partileder Sylvi Listhaug går imot forslaget fra Vedum. Et forslag som innebærer at staten bør beslaglegge overpris på strøm over 70 øre/kWt, slik at milliardindustrien som utnytter fellesskapets vannkraft bare blir sittende igjen med noen titalls milliarder i overskudd til utdeling for eierne bak. Regjeringen og Vedum mener dette bør være nok. Du kan nedenfor selv hva du mener er best, høyprisbidrag for produsentene eller mer skatt eller dyrere strøm for deg selv.

Vedums forslag er omfordelende og flott i forholdet mellom kraftprodusenter og resten av samfunnet. Det innebærer at krafprodusentene som både Lysbakken og Lishaug har kritisert i hele år, nå endelig skal fratas en del av overskuddet de har ved å utnytte landets felles vannressurser i en situasjon med skyhøye strømpriser. Dette kan også gjøre at de blir demotivert fra å produsere kraft og eksportere når det passer dem selv økonomisk best. Forslaget fra Regjeringen er åpenbart gjennomtenkt og legger til rette for at det kan bli fastprisavtaler under 100 øre/KWt.

SV har lest at en advokat engasjert av Bellona mener at høyprisbidraget strider mot Grunnloven og at dette er svært alvorlig. Påstanden bygger imidlertid på feil faktum og er etter min mening åpenbart feil. Vedum er på trygg grunn tenker jeg.

Grunnloven verner heller borgerne mot ekstremt høye strømpriser, og ikke gitt for motsatt å verne offentlig eide kraftprodusenter fra å loppe landets strømkunder for å bruke livsnødvendig strøm. Det advokaten det siktes til peker på, er uansett bare spørsmål om skatten skal gjelde fra januar neste år eller allerede fra oktober i år da forslaget ble kunngjort. Differansen er bagatellmessig og det er forunderlig at verken SV eller FrP har forstått dette, og vil sette hele skatteordningen til side.

Sylvi Listhaug sier det samme for sin del til VG i dag, at slik beskatning er svært alvorlig og vil for FrP`s del nå at Høyesterett skal si noe om saken før Stortinget tar stilling til forslaget. Hva blir det neste, skal Høyesterett ta stilling til hele skattebudsjettet eller gjelder det bare de delene hvor aktørene har tilstrekkelig med milliarder på bok for engasjere hele samfunnseliten for å få det som de vil. I så fall med den konsekvens at hver strømkunde må betale flere tusen kroner ekstra hvert år i strømutgift eller ekstra skatt for hver nordmann på 7.000 kroner pr. år.

Hva mener du er best?