Energipolitisk talsmann i SV, Lars Haltbrekken, vil presse Regjeringen til å la strømprofitørene få beholde mer av pengene de har tjent på de skyhøye strømprisene i år  - uten at dette fremgår av SV`s eget forslag til statsbudsjett. Foto: SV
Energipolitisk talsmann i SV, Lars Haltbrekken, vil presse Regjeringen til å la strømprofitørene få beholde mer av pengene de har tjent på de skyhøye strømprisene i år - uten at dette fremgår av SV`s eget forslag til statsbudsjett. Foto: SV

Vil ta alle som tjener penger – men ikke strømprofitørene, de skal særbehandles og vernes

Det er så galt at det kan mistenkes at Haltbrekken og SV er kjøpt og betalt av de som betaler mest, og det er åpenbart ikke velgerne i Sør-Norge som selv betaler strømgildet. SV ligger nå på ytre høyre side i norsk politikk om VG har sitert korrekt.

SV la tidligere denne uken frem forslag til alternativ statsbudsjett uten å nevne noe om endringer i regjeringens forslag til kraftbeskatning. I dag sier imidlertid energipolitisk talsmann for SV, Lars Haltbrekken, at SV likevel vil forsøke å presse regjeringen til å ta mindre fra strømprofitørene.

Det er til VG at Haltbrekken sier dette og det er oppsiktsvekkende og i beste fall tøvete og useriøst.

Haltbrekken vil altså uten at det er tatt inn i SV`s eget budsjettforslag som ble lagt frem for bare to dager siden, frita kraftselskapene for det alle andre må godta; nemlig at endring av skatteprosent gjelder fra 1. januar. En særbehandling av strømprofitører med milliardoverskudd som koster så mye som 8 milliarder kroner i statsbudsjettet. Til alt overmål sauser han inn i samtalen med VG noe om Grunnloven som gjelder noe helt annet enn det han samtidig snakker om.

Det gjør det heller ikke bedre at Haltbrekken mener at dette kan dekkes inn ved at kraftbransjen neste år også betaler skatten de ellers skulle betalt i 2024. Han viser ved dette svaret at han ikke forstår hva et statsbudsjett innebærer. Staten har ikke likviditetsproblem og har aldeles ikke behov for mer penger på bok. Det føres uansett ikke som inntekt i budsjettet før budsjettet 2024, selv om det betales i 2023. Etter flere år på Stortinget burde han visst bedre enn han viser nå.

Det er så galt at det kan mistenkes at Haltbrekken og SV er kjøpt og betalt av de som betaler mest, og det er åpenbart ikke velgerne i Sør-Norge som betaler for milliardgildet. SV ligger nå på ytre høyre fløy i norsk politikk om Haltbrekken er sitert korrekt.

Det kan heller ikke være tvil om at han ikke kan lese sitt eget alternativet budsjett, eventuelt er han på kollisjonskurs med sitt eget parti.

For balansens skyld har VG heldigvis også spurt nestleder Geir Pollestad i Senterpartiet, hva han tenker om Haltebrekkens utspill i dag. Svarer Pollestad gir er forståelig og smart:

– Det skal vi gjøre basert på et krav fra SV som vi vil motta på mandag. Jeg vil utelukkende forholde meg til SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes og ikke enkeltrepresentanter i SV sine presseutspill.