Roy Michaelsen i Merkur-programmet for region Agder, har tidligere til Energinytt24 uttalt at strømstøtten fra Regjeringen ikke vil redde de minste butikkene. Nå vil Høyre øke støtten nettopp for nærbutikkene, og også at de kan benytte av midler stående på konto på Merkurprogrammet. Foto: Energinytt24.
Roy Michaelsen i Merkur-programmet for region Agder, har tidligere til Energinytt24 uttalt at strømstøtten fra Regjeringen ikke vil redde de minste butikkene. Nå vil Høyre øke støtten nettopp for nærbutikkene, og også at de kan benytte av midler stående på konto på Merkurprogrammet. Foto: Energinytt24.

Flere nærbutikker blir avviklet – strømstøtten redder dem ikke sier programansvarlig

Avdelingsansvarlig for Merkantilt Kompetanseprogram for utkantbutikker i Agder sier flere nærbutikker kan bli avviklet de kommende månedene.

Flere av nærbutikkene på Sørlandet som håpet på at strømstøtten ville hjelpe dem, innser nå at støtten ikke er tilstrekkelig og de vil gi opp og legge ned de kommende månedene. Dette sier Roy Michaelsen til Energinytt24 nå i helga. Han er rådgiver og ansvarlig for Merkantilt Kompetanseprogram for utkantbutikker i Agder, og har ca. 60 nærbutikker under seg (se egen faktaboks).

Michaelsen har tidligere varslet at det var risiko for nedleggelser om ikke det kom på plass en god strømstøtteordning.

Slik ordningen om strømstøtte til næringslivet er utformet, ser det ut til at den ikke treffer noen av de minste butikkene og det er der problemene er størst. Det er ikke blitt nedlagt noen butikker ennå, men flere har signalisert at de står i fare for nedleggelse innen året. De prøver på beste måte å skaffe midler fra familie og andre for å komme igjennom situasjonen. Benkene er tvilende til å øke lånerammer for å dekke økende strømkostnader, sier han til Energinytt24.

Merkur-programmet

Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkar (Merkur-programmet) er eit utviklings- og kompetanseprogram for dei minste daglegvarebutikkane i distrikta. Målet for Merkur er å sikre innbyggjarane i distrikta tilgang til ein nærliggjande daglegvarebutikk med god kvalitet og med tilleggstenester som aukar omsettinga, sikrar videre drift og gir innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

Merkur-programmet skal bidra til å styrke den butikkfaglege kompetansen og auke talet på ulike tenester i butikkane. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak og finansierar programmet.

(Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementets nettside)